Rozpočty

Rozpočty

Kvalitný rozpočet stavby dokáže ušetriť  mnohonásobne viac peňazí ako je cena za jeho vypracovanie

O pravdivosti tohto výroku sa presvedčilo už mnoho investorov, keď v snahe ušetriť peniaze za prípravu stavby pred realizáciou si nedali spracovať podrobný rozpočet, prípadne si dali urobiť rozpočet na projekt na stavebné povolenie, ktorý neobsahuje všetky stavebné úpravy.

Keďže cenové ponuky sú realizačnými firmami naceňované na základe Vami zaslaných podkladov - úkony nezahrnuté v rozpočte nebudú nacenené a zhotoviteľ bude požadovať dodatočné financie za zrealizované práce naviac.

Faktom ostáva, že pri veľkých stavbách nie je možné urobiť  úplne dokonalý rozpočet, navyše stavby väčšieho rozsahu sa zvyčajne modifikujú počas výstavby podľa aktuálnej situácie na trhu so stavebnými materiálmi a požiadavkami konečných užívateľov. Týmto však nie je význam podrobného rozpočtu znížený, ale sa počas výstavby jednotlivé položky nahrádzajú inými, niektoré zaniknú a nahradia ich iné, ale podstatné ostáva, že developer má možnosť  kvalitnej kontroly financií na realizáciu stavby a v každom okamihu vie ako bude každá položka finančne náročná.

Rozpočty štandardne dodávame vo formáte Microsoft Excel. Realizačným firmám následne stačí doplniť  jednotkové ceny ku každej položke. Takýmto spôsobom dostanete cenové ponuky od firiem oveľa rýchlejšie a budú oveľa presnejšie ako keď ich naceňujú klasickým spôsobom priamo z projektu.

V prípade zaujmu, nás kontaktujte >>


 MCH  dozoring s.r.o. | O.Meszároša 740/10, 013 03 Varín|  Mail: mchdozoring@mchdozoring.sk ,mchdozoring@gmail.com  | Tel: +421 907 576 498