Kontakt

Kontakt

       MCH   dozoring s.r.o.
Adresa:  
O.Meszároša 740/10, 013 03 Varín
Mobil:    +421 907 576 498
E-mail:      mchdozoring@mchdozoring.sk                                                                                 mchdozoring@gmail.com
Web:    www.mchdozoring.sk

Otváracie hodiny:  08:00 – 16:00
              Pondelok – Piatok

Fakturačné údaje
Adresa:  O.Meszároša 740/10, 013 03 Varín
IČO:     50662279
DIČ:    2120416133

IČ DPH:     SK2120416133

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 5124726834/0900
IBAN:
SK95 0900 0000 0051 2472 6834

Sme platcami DPH 

Spoločnosť  je zapísaná v OR SR Žilina,  

Oddiel : Sro Vl.č. 66977/

Ďalšie informácie si môžete vyžiadať aj prostredníctvom tohto emailového formulára

Uložte si kontakt na nás do mobilu pomocou tohto QR kódu:
Odfoťte si tento symbol mobilným telefónom, ktorý podporuje dekódovanie QR, a uložíte si tak kontakt so všetkými detailmi priamo do telefónu.



 MCH dozoring s.r.o. | O.Meszároša 740/10, 013 03 Varín|  Mail: mchdozoring@mchdozoring.sk ,mchdozoring@gmail.com  | Tel: +421 907 576 498