Projekčná činnosť

Projekčná činnosť

- komplexné zabezpečenie projektovej dokumentácie rodinných, bytových domov a občianskych stavieb.

- komplexné služby v oblasti pozemných stavieb
    - architektonická štúdia
    - projekt pre územné rozhodnutie
    - projekt pre stavebné povolenie
    - realizačný projekt

- spracovanie dokumentácie pre
    - novostavby
    - rekonštrukcie
    - modernizácie objektov

- tepelno-technické posúdenia - energetické požiadavky na budovy

- spracovanie dokumentácie pre dodatočné stavebné povolenie vrátane        zamerania skutkového stavu

  PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE (PSP) obsahuje: 

  1.  Sprievodnú a súhrnnú technickú správu 

  2.  Situáciu stavby 

  3.  Architektúru 

  4.  Statiku

  5. Projekty jednotlivých profesii – zdravotechnika (vodovod, kanalizácia), elektroinštalácia, vykurovanie, plynofikácia, požiarna ochrana...

  6. Energetické hodnotenie


   Na všetkých profesiách spolupracujeme s autorizovanými inžiniermi jednotlivých profesií.


  REALIZAČNÝ PROJEKT (RP) obsahuje:

  Tento projekt obsahuje všetky výkresy uvedené v stupni PSP a je rozšírený o všetky výkresy potrebné na zrealizovanie stavby vrátane všetkých dôležitých detailov a výpisov PSV prvkov (okien, dverí...).NAŠA SPOLOČNOSŤ POUŽÍVA  LEGÁLNY SOFTWARE: 

 • CADKON+ 2021 Architecture 
 • Autocad® 2006 Webpnet-resizeimagepng
 • Twinmotion®2020
 • Windows® 7
 • Microsoft Security Essentials
 • Office 2013 Home and Business

V prípade zaujmu, nás kontaktujte >>


 MCH  dozoring s.r.o. | O.Meszároša 740/10, 013 03 Varín|  Mail: mchdozoring@mchdozoring.sk ,mchdozoring@gmail.com  | Tel: +421 907 576 498